Privacyverklaring

Informatie over gegevensbescherming en gegevensbeveiliging

 1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website lemon-aid.nl. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gerelateerd aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, adres, e-mailadres en gebruikersgedrag. De verantwoordelijke organisatie (verwerkingsverantwoordelijke) overeenkomstig artikel 4, lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna: “AVG”) is Lemonaid Beverages GmbH, Neuer Kamp 31, 20359 Hamburg, Duitsland, e-mail: info@lemonaid.de (zie ook ons impressum). Als u contact met ons opneemt via e-mail of via een contactformulier worden de gegevens die u verstrekt (uw e-mailadres en indien van toepassing uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen zodat we uw vragen kunnen beantwoorden. Wij verwijderen deze gegevens zodra de opslag hiervan niet langer nodig is voor het betreffende doel, of we beperken de verwerking tot voor zover deze nodig is om te voldoen aan alle wettelijke opslagverplichtingen. Als wij voor afzonderlijke functies uit ons aanbod gebruik maken van diensten van derden of als wij uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen wij u uitgebreid informeren, zoals hieronder beschreven, over de bijbehorende processen en over de vastgestelde criteria voor de opslagperiode. Houd er rekening mee dat de website die toegankelijk is via onze site door te klikken op “Shop” niet door ons wordt beheerd, en deze regelgeving inzake gegevensbescherming niet van toepassing is tijdens uw bezoek aan de Shop, maar uitsluitend van toepassing is op uw bezoek van de website van de beheerder die hier wordt aangewezen. De persoonsgegevens die worden verzameld tijdens een bezoek aan onze site worden niet naar de site verzonden.
 2. Uw rechten U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (artikel 15 tot en met 20 AVG): • Het recht om te worden geïnformeerd, • Het recht op rectificatie en wissing van gegevens, • Het recht op beperking van de verwerking, • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, • Het recht op overdraagbaarheid. U hebt ook recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens als u van mening bent dat deze verwerking niet rechtmatig is (artikel 77 AVG).
 3. Het verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website
 4. Verzonden gegevens Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, dat wil zeggen als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende informatie die voor ons technisch noodzakelijk is om onze website aan u te kunnen tonen en om de stabiliteit en veiligheid van de site te waarborgen: • IP-adres • Datum en tijd van de aanvraag • Tijdzone ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT) • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina) • Status request/HTTP statuscode • De hoeveelheid verzonden gegevens • De website die het verzoek doet • Browser • Besturingssysteem en apparaat • Taal en versie van uw browser-software De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f, AVG.
 5. Cookies en browserinstellingen Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden toegewezen aan de browser die u gebruikt. Door het instellen van cookies ontvangen wij bepaalde informatie die dient om het internetaanbod gebruiksvriendelijker, makkelijker en over het algeheel effectiever te maken. U kunt uw browserinstellingen zelf volgens uw eigen wensen configureren, en bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Houd er rekening mee dat u misschien niet alle functies van onze website kunt gebruiken als u bepaalde cookies weigert. Deze website maakt gebruik van zogenaamde tijdelijke en permanente cookies:
 6. Tijdelijke cookies Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. Dit type cookies omvat in het bijzonder sessiecookies. Deze cookies slaan een sessie-ID op, die de verschillende verzoeken van uw browser tijdens de gezamenlijke sessie opslaat. Wanneer u terugkeert naar onze website, kan uw computer hierdoor worden herkend. Bij het uitloggen of het sluiten van de browser worden de sessiecookies verwijderd.
 7. Permanente cookies Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen naargelang de betreffende cookie. U kunt cookies op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.
 8. Verdere functies en aanbiedingen op onze website Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u naast het louter informatief gebruik van de site ook gebruik maken van verschillende diensten en functies op onze website. In de regel moet u voor dit doel aanvullende persoonsgegevens verstrekken. De hiervoor genoemde beginselen van gegevensverwerking zijn ook van toepassing op deze gegevens, en wij gebruiken deze persoonsgegevens om de betreffende dienst te verlenen. In sommige gevallen maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe serviceproviders. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en gemachtigd, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd. Voorts kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden in het geval wij samen met partners diensten aanbieden in het kader van acties, prijsvragen en dergelijke. U kunt hierover meer informatie verkrijgen door uw persoonsgegevens in te voeren of in de beschrijving van de betreffende functie of het betreffende aanbod. Als onze serviceproviders of partners zich in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden, zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.
 9. Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens of intrekking van toestemming Als u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze op elk gewenst moment intrekken. Als u gebruik maakt van dit recht zal dit gevolgen hebben voor het door ons kunnen verwerken van gegevens die u reeds aan ons hebt verstrekt. Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op een afweging van belangen, en niet op het feit dat de verwerking noodzakelijk is om een overeenkomst met u uit te voeren, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Als u dit recht op bezwaar wilt uitoefenen, vragen wij u om de redenen toe te lichten waarom wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken zoals wij gedaan hebben. In het geval dat uw bezwaar gegrond is, zullen wij de situatie onderzoeken en stoppen met de gegevensverwerking of u wijzen op onze dwingende redenen die bescherming verdienen en op basis waarvan wij de verwerking voort zullen zetten. Natuurlijk kunt u op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden en data-analyse. U kunt ons op de hoogte stellen van uw bezwaar tegen gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden door een e-mail te sturen aan info@lemonaid.de of door gebruik te maken van de contactgegevens zoals vermeld in het impressum.
 10. Nieuwsbrief Met uw toestemming kunnen wij u onze nieuwsbrief sturen om u te informeren over onze huidige mogelijk voor u interessante aanbiedingen. Voor aanmelding voor onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde "dubbele opt-in": na uw registratie sturen wij een e-mail naar het verstrekte e-mailadres, waarin we u vragen om te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 7 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Daarnaast slaan wij uw IP-adressen, het tijdstip van registratie en bevestiging op als bewijs van uw registratie en, indien nodig, om eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen. Voor het versturen van de nieuwsbrief hebben wij uw e-mailadres en voor- en achternaam nodig. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op ten behoeve van het verzenden van de nieuwsbrief. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt 1, onder a, AVG. Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van de diensten van Rocket Science Group, LLC d / b / a MailChimp 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Verenigde Staten. De servers van dit bedrijf bevinden zich in de Verenigde Staten. MailChimp is ingeschreven in het register van het EU-VS-Privacyschild. De gegevensdoorgifte naar de VS voldoet dus aan de wettelijke vereisten, omdat kan worden uitgegaan van een norm die vergelijkbaar is met EU-wetgeving https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active. Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens door MailChimp is te vinden onder de volgende link: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Door aanmelding voor onze nieuwsbrief stemt u uitdrukkelijk in met de doorgifte van uw e-mailadres en de verwerking hiervan door MailChimp. U kunt uw toestemming voor ontvangst van de nieuwsbrief op elk moment intrekken en zich afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming intrekken door te klikken op de hiervoor bestemde link die in elke nieuwsbrief is opgenomen, door een e-mail te sturen aan info@lemonaid.de, of door een bericht te sturen gericht aan de contactgegevens die zijn vermeld in het impressum.
 11. Web analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die geleverd wordt door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Gegevens die door een cookie over uw gebruik van de website worden gegenereerd, worden door Google overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het geval IP-anonimisering op deze website is ingeschakeld, wordt uw IP-adres ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de exploitant van de website andere diensten aan te bieden die gerelateerd zijn aan de website en internetgebruik. Het IP-adres dat uw browser als onderdeel van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste instellingen hiervoor van uw browser te selecteren. In dit geval kunnen mogelijk niet alle functies van deze website volledig worden benut. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door cookies zijn gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en door Google worden verwerkt door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “_anonymizeIp()”. Als gevolg hiervan worden IP-adressen verder verwekt in ingekorte vorm, zodat eventuele verwijzing naar personen kan worden uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens tot een persoon te herleiden gegevens zijn, worden deze persoonsgegevens onmiddellijk geblokkeerd en zo spoedig mogelijk verwijderd. (5) Wij maken gebruik van Google Analytics voor het analyseren en regelmatig verbeteren van het gebruik van onze website. Zo kunnen wij de opgedane kennis gebruiken om ons aanbod te verbeteren en dit voor u als gebruiker interessanter te maken. Voor uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden verzonden naar de Verenigde Staten is Google ingeschreven in het register van het EU-VS-Privacyschild https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, lid 1, punt 1, onder f, AVG. Gegevens van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, Overzicht van gegevensbeveiliging: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/privacy.html, en het privacybeleid: http://www.google.nl/intl/de/policies/privacy. Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een analyse van de bezoekersstroom op alle apparaten, die wordt uitgevoerd door middel van een gebruikers-id (Google Universal Analytics). U kunt de kruisanalyse van uw gebruik in uw account uitschakelen onder “Mijn gegevens”, “persoonsgegevens".
 12. Sociale media plug-ins Momenteel gebruiken wij sociale media plug-ins van Facebook en Instagram, en gebruiken de zogenaamde “two-click"-oplossing: wanneer u onze website bezoekt, worden er in eerste instantie geen persoonsgegevens doorgegeven aan de provider van de plug-in, die u kunt herkennen aan het merkteken op het vakje boven de eerste letter of het logo. Pas wanneer u klikt op het gemarkeerde veld en dit zo activeert, ontvangt de provider van de plug-in de informatie dat u de bijbehorende website of het online aanbod hebt geopend. En daarnaast de bepalingen die zijn opgenomen onder punt 3 van deze verklaring. Door het activeren van de plug-in worden persoonsgegevens van u doorgegeven aan de desbetreffende provider van de plug-in en door deze provider opgeslagen. Omdat de provider van de plug-in gegevens voornamelijk verzamelt door middel van cookies, raden wij u aan om met behulp van de beveiligingsinstellingen van uw browser alle cookies te verwijderden voordat u op het grijze vakje klikt. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de processen voor gegevensverwerking, en wij hebben ook geen inzicht in de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doelen van de verwerking en de opslagperiodes. Wij hebben ook geen informatie over de eventuele wissing van de door de provider van de plug-in verzamelde gegevens. De provider van de plug-in slaat de gegevens over u op als gebruikersprofielen en gebruikt deze ten behoeve van advertenties, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van zijn website. Een dergelijke beoordeling wordt ook gemaakt van gebruikers die niet zijn ingelogd, om gepersonaliseerde reclame te tonen en andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen: dit recht moet u rechtstreeks ten aanzien van de provider van de plug-in uitoefenen. Door middel van de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter kunnen maken. De rechtsgrond voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, punt 1, onder f, AVG. De gegevensdoorgifte is onafhankelijk van het feit of u al dan niet een account heeft bij de provider van de plug-in, en of u zich hebt aangemeld bij deze account. Als u bent aangemeld bij de provider van de plug-in, worden uw bij ons verzamelde gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de provider van de plug-in. Wanneer u bijvoorbeeld klikt op de geactiveerde knop en naar de pagina linkt, slaat de provider van de plug-in deze informatie ook op in uw gebruikersaccount, en geeft deze door aan uw openbare contacten. Wij raden u aan om na het gebruik van een sociaal netwerk goed uit te loggen, in het bijzonder voordat u de knop activeert, omdat u op deze manier kunt voorkomen dat dit wordt toegewezen aan uw profiel bij de provider van de plug-in. Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door de provider van de plug-in verwijzen wij u naar de privacyverklaringen van deze providers waarnaar u hieronder een link aantreft. Onder deze links vindt u meer informatie over uw rechten en de instelmogelijkheden voor het beschermen van uw privacy. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook is ingeschreven in het register van het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework
 13. Opname van You Tube-video's Wij hebben You Tube-video's opgenomen in ons online aanbod. Deze video's zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en kunnen direct vanaf onze website worden afgespeeld. [Deze zijn allemaal opgenomen in de “Uitgebreide privacy-modus”, dat wil zeggen dat geen gegevens over u als gebruiker aan You Tube worden doorgegeven als u de video's niet afspeelt. De gegevens zoals bedoeld in punt 2 worden pas doorgegeven wanneer u de video's afspeelt. Wij hebben geen invloed op deze gegevensdoorgifte.] Wanneer u deze website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt geopend. En daarnaast de bepalingen die zijn opgenomen onder punt 3 van deze verklaring. Dit gebeurt ongeacht of u een gebruikersaccount bij YouTube hebt waarop u bent ingelogd of geen gebruikersaccount hebt. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u bij het gebruik van YouTube niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel, moet u eerst uitloggen voordat u op de knop klikt. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze ten behoeve van advertenties, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van zijn website. Een dergelijke beoordeling wordt ook gemaakt (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) ten behoeve van het aanbieden van gepersonaliseerde reclame aan gebruikers en om andere gebruikers van sociale netwerken te informeren over activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. Om dit recht uit te oefenen moet u contact opnemen met YouTube. Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens door YouTube verwijzen wij naar het privacybeleid van YouTube. Onder deze link vindt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden voor het beschermen van uw privacy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is ingeschreven in het register van het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 14. Integratie van Google Maps Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps om u direct op de website interactieve kaarten te tonen en u een handig gebruik van de kaartfunctie te bieden. Wanneer u deze website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt geopend. En daarnaast de bepalingen die zijn opgenomen onder punt 3 van deze verklaring. Dit gebeurt ongeacht of u een gebruikersaccount bij Google hebt waarop u bent ingelogd, of geen gebruikersaccount hebt. Als u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u eerst uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze ten behoeve van advertenties, marktonderzoek en/of vraaggericht ontwerp van zijn website. Een dergelijke beoordeling wordt ook gemaakt (zelfs voor gebruikers die niet zijn aangemeld) ten behoeve van het aanbieden van gepersonaliseerde reclame aan gebruikers en om andere gebruikers van sociale netwerken te informeren over activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen: dit recht moet u ten aanzien van de Google uitoefenen. Voor meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens door Google Maps verwijzen wij naar het privacybeleid van de provider. Onder deze link vindt u ook meer informatie over uw rechten en instelmogelijkheden voor het beschermen van uw privacy: http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is ingeschreven in het register van het EU-VS-Privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 25.05.2018

Deze website maakt onder meer gebruik van cookies voor tracking via Google Analytics. Als u er meer over wilt weten, klik hier.